The guarantees of decent work in the Constitutional Law of the Republic of Poland

Authors

  • Monika Haczkowska Opole University of Technology (Poland)

Keywords:

human rights, Labour Code, the Constitution, decent work, human dignity

Abstract

The concept of decent work is not explicitly defined in the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997. This does not mean, however, that "dignity" and the "right to decent work" are not subject to constitutional protection. In the text of the Constitution of the Republic of Poland, you can find many provisions relating to this concept, which were developed at the legislative level, mainly in the Labor Code. Analyzing the text of the Constitution of the Republic of Poland of 1997, it can be concluded that the Constitution of the Republic of Poland sets a high standard of protection of employee rights. It should be noted, however, that from the point of view of the internal hierarchy of constitutional norms, they do not provide full support in practice. The aim of the publication is to attempt to answer the question whether the guarantees contained in the Constitution and ordinary laws are sufficient to protect decent work.

Author Biography

Monika Haczkowska, Opole University of Technology (Poland)

adv. dr Monika Haczkowska

Department of Regional Policy and Labor Market

Faculty of Economics and Management

Opole University of Technology

ORCID: 0000-0001-6502-8117

References

Bucińska, Jolanta. "Konstytucyjne prawo człowieka do pracy na tle standardów międzynarodowych." Roczniki Nauk Prawnych 16.2 (2006): 139-161.

Dral, Antoni, and Bury Beata. "Zasada ochrony pracy w świetle Konstytucji RP." Przegląd Prawa Konstytucyjnego 3 (19 (2014): 233-251.

Gapski, Maciej P. "Prawo do świadczeń z pomocy społecznej w świetle Konstytucji RP." Rocznik Administracji Publicznej 4 (2018): 186-199.

Kapusta, Piotr. "Godne a minimalne wynagrodzenie–uwagi na tle Konstytucji RP oraz standardów prawa międzynarodowego." (2018).

Kryszkiewicz, Malwina. "Godność w prawie pracy." Włodarczyk M., Reda-Ciszewska A.(red.), Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Gudowska-Natanek, Elżbieta. "Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej (artykuł recenzyjny)." Państwo i Prawo 78.3 (925) (2023).

Laskowski, Michał. "Granice deliktu dyscyplinarnego sędziego." Przegląd Prawa Konstytucyjnego 4 (56) (2020): 161-181.

Liszcz, Teresa. "Praca i kapitał w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej." Studia Iuridica Lublinensia 22.2 (2014): 253-278.

Musiałowicz, Elwira. "Zagadnienie pracy i wynagrodzenia za pracę w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r." Przegląd prawniczy ekonomiczny i społeczny 4 (2014): 78-88.

Oniszczuk, Jerzy. Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne. Szkoła Główna Handlowa, 2005.

Prokop, Krzysztof. "Konstytucyjne prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę." Białostockie Studia Prawnicze 2.26 (2021): 119-135.

Published

2024-03-20

How to Cite

Haczkowska, M. (2024). The guarantees of decent work in the Constitutional Law of the Republic of Poland. Vergentis. Revista De Investigación De La Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III, (17). Retrieved from https://vergentis.ucam.edu/index.php/vergentis/article/view/279

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.